CAPF - AC 2012-13RESULT : 45 FINAL SELECTIONS from CAREER QUEST

CAPF -AC 2012-13
45 FINAL SELECTIONS
from
CAREER QUEST

RANK - ROLL NO. - NAME

27 071899 SRINIDHI DEVESH TRIPATHI
29 089994 RAJOLE VISHAL VILAS
49 232146 BHORKHADE HEMANT S.
58 003119 PANSARE ABHISHEK 
62 112096 PAWAR SWAPNIL 
63 017559 MANU TIWARI
69 116122 PRASHANT SINGH JADAUN
72 054020 SHUBHAM GUPTA
75 019162 SHOURAV
77 093516 GHULAM JEELANI KHAN
80 018279 JAGTAP PRASHANT 
81 250564 PRABHAKAR
83 096358 GAIKWAD HARSHAL 
84 228328 SHIVAM
90 188332 RAHUL KALA
97 042893 SHITOLE DHIRAJ GORAK
102 088391 KODGI RUSHIKESH 
114 201185 VIVEK MALIK
115 099687 SAVALKAR ABHIJIT 
116 014172 VISHNU SURESH C
132 049168 SACHIN
133 154290 WALSANGKAR ANWAR 
157 016361 SANDEEP
181 171943 GOHIL YUVRAJSINH
163 048056 SHELOTKAR CHETAN 
176 230252 SIDDHARTH SINGH
194 118773 ABHISHEK SINGH
198 203756 MANOJ PRABHAKAR D
203 074478 RAUSHAN PRAKASH
204 066376 MATADEEN MEENA
205 018652 DEEPAK KUMAR
213 021729 NJANADEEP R
223 127616 HARIKRISHNAN RI
241 119575 ARUN KUMAR SHARMA
244 153797 THAKUR URVISH 
250 196074 PREM PRAKASH
268 113176 KOLI SAGAR DILIP
270 243230 ANMOL KORE
274 028188 RAJESH KUMAR YADAV
282 026396 KALE HARISH KUMAR
303 005425 MOALONG PONGENER
309 022144 TARUN PRAKASH MEENA
321 207768 VIRENDRA BAROLIA
325 018191 VIVEK SINGH KUTIYAL
331 075937 TONGKHOTINPAO LUPHENG


CONGRATULATIONS TOPPERS!
CAREER QUEST INSTITUTE FOR INTERVIEW TRAINING
M-2, HIMALIKA COMMERCIAL COMPLEX, BEHIND UCO BANK, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI -110009.
PH: 09990840999, 09811299811.